Контактный телефон

+380 (44) 287-36-07
+380 (44) 287-47-52
+380 (50) 462-84-85
+380 (67) 467-25-24

Адрес

03150, г. Киев ул. Анри Барбюса, 5-А

Порядок засвідчення форс-мажорних обставин

Підставою для засвідчення форс-мажорних обставин є наявність однієї або більше форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), визначених як непереборний вплив на виконання відповідного зобов’язання таким чином, що унеможливлює його виконання у термін, що настав (наявність причинно-наслідкового зв’язку між обставиною та неможливістю виконання зобов’язання в термін, передбачений відповідно законодавством, відомчими нормативними актами, договором, контрактом, угодою, типовим договором тощо).

Форс-мажорні обставини засвідчуються за заявою зацікавленої особи, по кожному окремому договору, контракту, угоді тощо, а також по податкових та інших зобов’язаннях/обов’язках, виконання яких настало згідно з законодавчим чи іншим нормативним актом або може настати найближчим часом і виконання яких стало неможливим через наявність зазначених обставин.

Заява на засвідчення форс-мажорних обставин подається за підписом керівника підприємства, організації або за його дорученням довіреною особою. В заяві вказуються наявність за договором, контрактом, угодою та/або законом, нормативним актом встановлених зобов’язань, передбачений ними термін, обсяги і умови їх виконання, форс-мажорні обставини, початок їх виникнення і термін дії, які на думку зацікавленої сторони унеможливили виконання цих зобов’язань.

Окремо, у випадку наявності, в заяві вказуються договором (контрактом) або нормативним актом передбачені обставини, що звільняють сторони від відповідальності, перераховані події, які сторони погодилися вважати (або нормативний акт встановлює) форс-мажорними, орган країни, що підтверджує факт настання обставин форс-мажору; термін повідомлення сторони про їх настання, які саме зобов’язання за договором (контрактом) не можуть бути виконані внаслідок настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). з посиланням та наданням доказів таких обставин.

До заяви додаються наступні документи:

  • належним чином (за підписом відповідальної особи і печаткою заявника) завірена копія договору, контракту, угоди тощо (з усіма додатками, змінами та доповненнями, специфікаціями, якщо такі були укладені), копія нормативного акту, яким передбачено зобов’язання, документ, що підтверджує його періодичність, термін настання, обсяг;
  • дані заявника про обсяг виконаних зобов’язань за договором, контрактом, угодою тощо або відповідно до акту органів державної влади;
  • дані заявника про невиконані зобов’язання за договором, контрактом, угодою тощо або відповідно до акту органів державної влади, які неможливо виконати через настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили); документ, що підтверджує повідомлення іншої сторони про настання форс-мажорних обставин;
  • оригінали документів компетентних державних органів, що підтверджують факт обставин, на які посилається заявник, день їх настання. Такими документами можуть бути: довідки ГМЦ про погодні умови, протоколи (рішення) комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній (районній) державній адміністрації, що визнають події та їх наслідки надзвичайною ситуацією, акти про пожежу, підтвердження Міністерства охорони здоров’я щодо настання епідемії, підтвердження МО, РНБО, Інформаційного Центру АТО про воєнні дії, проведення антитерористичних операцій на певних територіях, постанови Уряду про заборону експорту та імпорту товарів, підтвердження органів місцевої влади про оголошений страйк, і т.п.

Тягар доказування настання форс-мажорних обставин несе заявник або зацікавлена особа. Заявник також несе повну вiдповiдальнiсть за достовірність викладених фактів, наданих документів, доказів, даних тощо, вірність завірених нею копій згідно з чинним законодавством України.

Заява підлягає реєстрації у відповідному журналі реєстрації заявок на засвідчення форс-мажорних обставин ТПП України/регіональної торгово-промислової палати.

Заява підлягає розгляду в залежності від складності і обсягу документів в термін 10 (десять) робочих днів. Зацікавлена особа може замовити терміновий розгляд її заяви. Термін розгляду заяви у такому випадку не може перевищувати половини звичайного терміну розгляду.

За результатами розгляду документів ТПП України/регіональна ТПП видає сертифікат про форс-мажорні обставини.

Наши преимущества

Экономим Ваше время

Выезд юриста, соблюдение сроков

Контролируем качество

Жесткие корпоративные стандарты

Дорожим репутацией

30% клиентов с нами более 10 лет

Используем деловые связи

Партнеры, гос. органы
ВНИМАНИЕ! ВАЖНО Устав ООО - 2018 NEW !!!

Новости

Как стать плательщиком единого налога с момента регистрации ФЛП?

25/01/2019

Физлица, которые хотят стать предпринимателем плательщиком единого налога, до окончания месяца, в котором...

Военное положение. Чего ожидать?

27/11/2018

26 ноября 2018 года Верховная Рада утвердила указ Президента о введении военного положения. Военное...