Контактный телефон

+380 (44) 287-36-07
+380 (44) 287-47-52
+380 (50) 462-84-85
+380 (67) 467-25-24

Адрес

03150, г. Киев ул. Анри Барбюса, 5-А

Особливості відображення в бухгалтерському і податковому обліку ТОВ витрат на його створення

Реєстрація ТОВ передбачає витрати:

  • на юридичні послуги ( правові консультації, підготовка і складання статутних документів, карток, заяв тощо);
  • на послуги нотаріуса (посвідчення статутних документів, їх копій, банківських карток;
  • оформлення довіреності на вчинення дій, пов’язаних із реєстрацією юридичної особи);
  • на послуги банку (відкриття рахунку, проведення платежів);
  • на послуги з виготовлення довідки, витягу з Єдиного державного реєстру;
  • на виготовлення печатки;
  • на канцтовари та ін.

Будь-які взаємовідносини у сфері господарської діяльності юридичної особи з іншими підприємствами, організаціями та іншими особами мають будуватись виключно на договірних засадах (ч.1 ст.67 ГКУ). У ст.6 Закону «Про господарські товариства» сказано, що товариство набуває прав юрособи (у тому числі право укладати договори) тільки з дня його держреєстрації. Тобто до моменту держреєстрації товариство не вправі нічого купувати, але після реєстрації (згідно ст. 8 Закону «Про господарські товариства») ТОВ має право визнати понесені раніше витрати своїми. Схвалення (визнання) понесених витрат на реєстрацію оформлюють протоколом зборів засновників(учасників).

До моменту держреєстрації засновники вправі уповноважити фізичну чи юридичну особу на вчинення юридичних дій в інтересах товариства та за його рахунок. Таке рішення оформлюють протоколом загальних зборів й оформлюють відносини договором-доручення (ст. 1000 ЦКУ). Обсяг повноважень, що надається повіреному, слід зафіксувати в довіреності, яку оформлюють на підставі договору-доручення (ч.1 ст.1007 ЦКУ).За фактом виконання доручення повірений зобов’язаний відзвітувати й надати поручителю витратні документи (п.2 ч.1 ст. 1006 ЦКУ), це можливо зробити за допомогою

Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, затвердженого наказом ДПАУ № 966 від 23.12.10 р. Звіт, затверджений керівником, підприємства є підставою для відшкодування понесених витрат, він же водночас є підставою для бухгалтерського і податкового обліку.Витрати на реєстрацію підприємства вносять до витрат того періоду, у якому їх було здійснено (п.9 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»). Керуючись п.18 П(С)БО «Витрати», підприємство відображає адміністративні витрати у тому періоді, у якому керівник затвердив Авансовий звіт за Дт рахунку 92 «Адміністративні витрати».До витрат підприємства відносять вартість послуг банку, нотаріуса, юридичні консультації, виготовлення довідки. А от стосовно витрат на канцтовари, печатку, штемпельне обладнання та оснащення, то їх спочатку визнають оборотними чи необоротними активами підприємства в залежності від строку їх служби. Строк служби активів підприємство визначає самостійно.Канцтовари відповідають критеріям оборотних активів. Бланки, папір, інші витратні матеріали оприбутковуються за Дт субрахунку 209 «Інші матеріали», а списують проведенням – Дт 92 Кт 209. Канцтовари, які поступово зношуються і служать до року, необхідно відносити до малоцінних швидкозношуваних предметів (МШП) – калькулятори, степлери, інше офісне приладдя. Їх визнають активом на Дт рахунку 22 «Малоцінні швидкозношувані предмети». При передачі в експлуатацію МШП списують з балансу проведенням Дт 92 Кт 22 і надалі обліковують за місцями експлуатації.Затрати пов’язані з придбанням печатки і штемпельного пристрою відображають за Дт субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів», або за ДТ субрахунку 153 «Придбання (виготовлення) інших малоцінних необоротних матеріальних активів». При введені в експлуатацію їх оприбутковують на рахунки Дт 10 Кт 15 (або ДТ 11 Кт 15).Затрати на створення ТОВ мають право значитись у складі господарських і брати участь у податковому обліку (пп. 14.1.27, пп. 14.1.36 ПКУ), бо саме створення господарського товариства свідчить про наміри отримувати прибуток від діяльності (ч.1 ст.79 ГКУ, ст.1 Закону «Про господарські товариства»).Витрати на реєстрацію підприємства в органах місцевого самоврядування відносять до інших витрат звичайної діяльності (пп. «ж» пп. 138.10.6 ПКУ). Цим витратам відповідає рядок 06.4.10 додатка ІВ до Податкової декларації. Плата за розрахунково-касове обслуговування, інші послуги банків(пп. «є» пп. 138.10.2 ПКУ), витрати у сумі винагороди за консультаційні, інформаційні послуги (пп. «г» пп. 138.10.2 ПКУ), – це адмінвитрати, комірка 06.1 основної частини Податкової декларації.

Отже, витрати, які новостворене ТОВ визнало своїми на підставі звіту повіреного, належить до складу інших витрат, які проводять у податковому обліку тоді, коли визнають їх у бухгалтерському обліку (п.138.5 ПКУ). Станеться це не раніше затвердження авансового звіту засновника або схвалення правочинів, вчинених за дорученням засновників іншою особою, на підставі її звіту. Після реєстрації платником податку на прибуток ніщо не заважатиме підприємству провести витрати у податковий облік.Що стосується ПДВ, то до податкового кредиту ці витрати не потраплять, бо документ, що підтверджує право на нього буде виписано датою, коли підприємство ще не зареєстроване платником ПДВ (пп. 14.1.181, п. 198.3 ПКУ).

Наши преимущества

Экономим Ваше время

Выезд юриста, соблюдение сроков

Контролируем качество

Жесткие корпоративные стандарты

Дорожим репутацией

30% клиентов с нами более 10 лет

Используем деловые связи

Партнеры, гос. органы
ВНИМАНИЕ! ВАЖНО Устав ООО - 2018 NEW !!!

Новости

Как стать плательщиком единого налога с момента регистрации ФЛП?

25/01/2019

Физлица, которые хотят стать предпринимателем плательщиком единого налога, до окончания месяца, в котором...

Военное положение. Чего ожидать?

27/11/2018

26 ноября 2018 года Верховная Рада утвердила указ Президента о введении военного положения. Военное...