Контактный телефон

+380 (44) 287-36-07
+380 (44) 287-47-52
+380 (50) 462-84-85
+380 (67) 467-25-24

Адрес

03150, г. Киев ул. Анри Барбюса, 5-А

Поворотна фінансова допомога

Хоча поворотна фінансова допомога за визначенням не передбачає нарахування відсотків, але у випадку своєчасного неповернення коштів на суму боргу нараховуються умовні відсотки, які вважаються безповоротною фінансовою допомогою.

Розглянемо відносини між різними позикодавцями та позикоотримувачами та податкові обов’язки які між ними виникають.

1. Відносини між платниками податку на прибуток на загальних підставах.
У разі неповернення поворотної фінансової допомоги платник податків включає в суму доходу умовно нараховані відсотки. Згідно з п. 135.1 ст. 135 ПКУ до доходів, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, як доходи звітного періоду, включаються інші доходи, які визначаються відповідно до пункту 135.5 цієї статті. Відповідно до пп. 135.5.4 п. 135.5 ПКУ в якій передбачено, що інші доходи включають суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, крім випадків, коли операції з надання/отримання безповоротної фінансової допомоги проводяться між платником податку та його відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної особи. Сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду, у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги, є безповоротною фінансовою допомогою. Сама сума поворотної фінансової допомоги, отримана платником податку від особи, що є платником податку на прибуток на загальних підставах (сплачують податок на прибуток за ставкою, встановленою п. 151.1 ст. 151 ПКУ), не включається до доходів, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування.

2. Відносини між платником податку на прибуток на загальних підставах та особи, яка не є платником податку на прибуток (у тому числі нерезидента) або особи, яка має пільги з цього податку.

У разі, якщо позикодавцем виступає особа, яка не є платником податкуна прибуток (у тому числі нерезидент) або особа, яка має пільги з цього податку порядок включення до доходів у разі неповернення фінансової допомоги дещо інший.Згідно з пп. 135.5.5 п. 135.5 ПКУ встановлено, що інші доходи, які враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, включають суми поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, що залишаються неповерненими на кінець такого звітного періоду, від осіб, які не є платниками цього податку (у тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно із цим Кодексом мають пільги з цього податку, у тому числі право застосовувати ставки податку нижчі, ніж установлені пунктом 151.1 статті 151 ПКУ.У разі якщо в майбутніх звітних податкових періодах платник податку повертає таку поворотну фінансову допомогу (її частину) особі, яка її надала, такий платник податку збільшує суму витрат на суму такої поворотної фінансової допомоги (її частини) за наслідками звітного податкового періоду, в якому відбулося таке повернення. В цьому випадку, доходи такого платника податку не збільшуються на суму умовно нарахованих процентів, а податкові зобов’язання особи, яка надала поворотну фінансову допомогу, не змінюються як при її видачі, так і при її зворотному отриманні.

Якщо одержувачем є платником єдиного податку, то згідно з пп. 3 п. 292.11 ПКУ поворотна фінансова допомога не включається до доходу, якщо вона повернута протягом 12 місяців з дня її отримання. Якщо ж одержувачем є приватний підприємець на загальній системі оподаткування, то відповідно до пп. 165.1.31 ПКУ поворотна фінансова допомога до загального оподатковуваного доходу не включається. При цьому особи, які надали фінансову допомогу, ніякими додатковими податками не обкладаються.

3. Відносини між фізичною та юридичною особою
Статтею 1049 ЦКУ визначено, що позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором. Якщо договором не встановлений строк повернення позики або цей строк визначений моментом пред’явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня пред’явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлено договором. Якщо позика (фінансова допомога) надається підприємством своєму працівнику за договором, укладеним згідно з вимогами Цивільного кодексу України, за яким вона підлягає обов’язковому поверненню у визначений договором строк, то протягом дії договору об’єкта оподаткування відповідно до положень Закону у такого працівника не виникає.Операції платника податку на прибуток з надання та зворотного отримання безпроцентної позики не впливає на його податковий облік, та не відображається у складі доходів/витрат.

Відповідно до підпункту 165.1.31 статті 165 ПКУ, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включається основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому, основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку.

Наши преимущества

Экономим Ваше время

Выезд юриста, соблюдение сроков

Контролируем качество

Жесткие корпоративные стандарты

Дорожим репутацией

30% клиентов с нами более 10 лет

Используем деловые связи

Партнеры, гос. органы
ВНИМАНИЕ! ВАЖНО Устав ООО - 2018 NEW !!!

Новости

Как стать плательщиком единого налога с момента регистрации ФЛП?

25/01/2019

Физлица, которые хотят стать предпринимателем плательщиком единого налога, до окончания месяца, в котором...

Военное положение. Чего ожидать?

27/11/2018

26 ноября 2018 года Верховная Рада утвердила указ Президента о введении военного положения. Военное...